Site logo

Tampereen yleiskaavan liikenteeseen liittyvät kohdemerkinnät - WMS API


Datan kuvaus

Tampereen yleis- ja osayleiskaavoissa olevat liikenteeseen liittyvät kohdemerkinnät, esim. ylikulku, alikulku, liittymä, pikaraitiotien seisake, pysäköintitalo, venevalkama, uimaranta...

Lähde: Tampereen yleiskaavan liikenteeseen liittyvät kohdemerkinnät

Additional Information

Field Value
Format unknown
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)