Site logo


Datan kuvaus

Kantakartta on Tampereen kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, joka sisältää maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja. Aineisto on...

Lähde: Tampereen kantakartta

Additional Information

Field Value
Format TIFF
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)