Site logo


Datan kuvaus

Tampereella vuonna 2017 toteutetussa meluselvityksessä tutkittiin keskiäänitasoja päivällä ja yöllä sekä tehtiin ennuste vuoden 2040 keskiäänitasoista päivällä ja yöllä. Lisätietoja...

Lähde: Tampereen meluselvitys 2017

Additional Information

Field Value
Format WFS