Site logo


Datan kuvaus

Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:20 000. Kartan alue kattaa koko Tampereen kantakaupungin. Kartta sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja...

Lähde: Tampereen opaskartta

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)