Site logo


Tietoaineiston yhteenvedosta

Tampereen pyörätiet ja niiden luokittelu paikkatietoformaateissa. Pyörätiet on luokiteltu seuraaviin kategoroihin: laatukäytävä, pääreitti, aluereitti, lähireitti. Data on saatavissa...

Lähde: Tampereen pyörätiet

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti GEOJSON
Paikkakoordinaatit ETRS-GK24 (EPSG:3878)