Site logo

Tampereen ajantasa-asemakaava - TIFF (GK24)


Datan kuvaus

Tampereen ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään...

Lähde: Tampereen ajantasa-asemakaava

Additional Information

Field Value
Format TIFF
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)