Site logo

Tampereen joukkoliikenteen reittioppaan rajapinta - Kalkati.net XML siirtotiedosto


Kalkati.net XML siirtotiedosto tarjoaa kaikki Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen staattiset reitti- ja aikataulutiedot yhtenä siirtotiedostona. Siirtotiedosto päivitetään tietokannasta viikoittain. Kalkati.net XML -formaatti on Liikenne- ja viestintäministeriön luoma formaatti liikenne- ja logistiikka-alan tietojensiirtoon.

Kalkati.net XML siirtotiedoston tarkempi dokumentaatio joukkoliikenteen kehittjäsivuilla: http://developer.publictransport.tampere.fi/pages/en/xml-database-dump.php

Lisätietoa Kalkati.net standardeista: www.kalkati.net

Additional Information

Field Value
Format XML
Koordinaatisto WGS84