Tampereen kaupungin Unity 3D kaupunkimalli

Tampereen kaupunki on tuottanut yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa ensimmäisen version Tampereen kaupungin Unity kaupunkimallista. Mallin ensimmäinen versio on rajattu tulevan ratikan reitille eli sisältää Hervannan, TAYS:n sekä keskustan alueen. Mallissa on mukana ratikan lisäksi myös muita suunnitteilla tai tekeillä olevia hankkeita. Mallia jatkokehitetään ja laajennetaan tulevaisuudessa.

Unity-kaupunkimallissa eri aineistot on muunnettu yhdenmukaiseen muotoon pelimoottoreissa tai visualisointisovelluksissa käytettäviksi. Tämä mahdollistaa pelimoottorien avulla tehtävien sovellusten tai visualisointien kehittämistä rakennetun ympäristön kontekstissa.

Aineistot soveltuvat Unityn lisäksi myös muille pelimoottoreille, jotka lukevat FBX-formaattia. Kaikki data tarjotaan Unitylle valmiiksi koostettuna 1,9Gt Unity -projektina, jonka avulla kehittämisen aloittaminen on helppoa. Aineiston täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää perusteiden ymmärrystä pelimoottorien toiminnasta.

Esimerkkejä Unity -kaupunkimallissa hyödynnetystä raaka-datasta:

  • Tampereen avoimet paikkatietoaineistot, kuten ilmakuvat, pistepilvet, kantakartta ja rakennusten 3D-mallit
  • Tampereen kaavoitushankkeiden suunnitelmamallit
  • Raitiotieallianssin suunnittelutietoja, kuten raitiotien linjaus, pysäkit ja pintamalleja osasta pysäkkejä

Tarjottua aineistoa tulee käyttää vain visualisointiin. Tarkkuustaso ei ole riittävä varsinaisen suunnittelun lähtötiedoiksi.

Malli on luotu Unityn versiolla 2017.3.1f1 mutta on hyödynnettävissä myös uudemmilla Unity -versioilla. Käytännössä avaaminen uudemmilla Unity -versioilla vaatii ohjelmiston tekemän migraation ensimmäisellä avauskerralla.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Kaupunkimittaus
Julkaistu 13.06.2018
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen kaupungin Unity 3D kaupunkimalli. Aineiston ylläpitäjä on Kaupunkimittaus. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 05.10.2022 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus