Tampereen liikennevaloliittymien sisältämät ilmaisimet. Yksittäinen liikennevaloliittymä koostuu useammasta liikennevalolaitteesta, joka puolestaan käyttää useampaa liikennevaloilmaisinta. Tämä tietoaineisto esittää liittymän sisältämät ilmaisimet. Itse liittymille ja laitteille on omat tietoaineistot. Aineiston geometriatyyppinä piste. Aineistoa voi hyödyntää esimerkiksi liikennevalorajapinnan tietojen tulkinnassa.

Ominaisuustiedot:

  • ILMAISIN_ID: Ilmaisimen tunniste esim. "352597"
  • TYYPPI_KOODI: Ilmaisimen tyyppikoodi esim. "04"
  • TYYPPI: Ilmaisimen tyyppikuvaus esim. "VINOKULKU" tai "3-OS.KAHD."
  • ETAISYYS: Ilmaisimen etäisyys risteyksestä metreissä esim. "45"
  • LIITTYMAN_NRO: Liittymän numero johon ilmaisin kuuluu. Voidaan hyödyntää aineiston yhdistelyssä muihin liikennevaloaineistoihin. Arvona esimerkiksi "307"
  • TUNNUS: Ilmaisimen tunnus, joka kuvaa millä etäisyydellä ilmaisin sijaitsee risteyksestä ja kummalla kaistalla. Arvona esim. "A45-1", joka tarkoittaa että tulosuuntana on "A", ilmaisimen etäisyys risteyksestä on 45 metriä ja ilmaisin sijaitsee kaistalla 1. Käytännössä arvon tulkintaan tarvitaan __liittymäkuvia .

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 12.06.2013
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen liikennevalojen ilmaisimet. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 05.05.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus