Site logo


Tietoaineiston yhteenvedosta

Tampereella vuonna 2012 toteutetussa meluselvityksessä tutkittiin keskiäänitasoja päivällä ja yöllä sekä tehtiin ennuste vuoden 2030 keskiäänitasoista päivällä ja yöllä. Lisätietoja...

Lähde: Tampereen meluselvitys 2012

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Formaatti WMS
Paikkakoordinaatit ETRS-GK24 (EPSG:3878)