Tampereen pylväät sisältää eri tyyppiset katuvalot ja muut pylväät Tampereella. Aineiston geometriatyyppinä piste.

Ominaisuustiedot:

  • PYLVAS_ID: Pylvään tunniste esim. "8356"
  • TYYPPI_KOODI: Pylvään tyyppikoodi esim. "07"
  • TYYPPI: Pylvään tyyppikoodin selkokielinen nimi esim. "LIIKENNEVALOPYLVÄS"
  • YHTEISKAYTTO_KOODI: Pylvään yhteiskäyttökoodi esim. "01"
  • YHTEISKAYTTO: Pylvään yhteiskäyttökoodin selkokielinen kuvaus esim. "LIVA+VALAISTUS", joka tarkoittaa että pylväässä on liikennevalot ja valaistus.

Data on saatavissa rasterikuvina WMS- rajapintapalvelun kautta sekä raakadatana WFS-rajapintapalvelun avulla. Aineiston ylläpito jatkuvaa. WMS- ja WFS- palveluiden kautta dataa voi pyytää useammssa eri formaatissa. WFS-palvelun kautta aineistoa voidaan kutsua useissa eri formaateissa osoitteen outputFormat-parametrilla. Vaihtoehtoina ovat muun muassa: JSON, GML2, GML32, SHAPE-ZIP, CSV. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Taustajärjestelmänä toimii GeoServer, jonka WFS/WMS -rajapintojen ominaisuuksista on olemassa tarkempi englanninkielinen dokumentaatio.

Geoserverin käyttöön löytyy myös pikaohje dataportaalin ohjeet -osiosta.

Sama sisältö on katseltavissa kartat.tampere.fi -palvelun tai kansallisen paikkatietoikkunan kautta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Julkaistu 12.06.2013
Päivitystiheys
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Tampereen pylväät. Aineisto on ladattu Tampereen kaupungin dataportaali -palvelusta 05.05.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus