Site logo


Datan kuvaus

Tampereen pylväät sisältää eri tyyppiset katuvalot ja muut pylväät Tampereella. Aineiston geometriatyyppinä piste. Ominaisuustiedot: PYLVAS_ID: Pylvään tunniste esim. "8356"...

Lähde: Tampereen pylväät

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)