Site logo


Datan kuvaus

Tampereen pyörätiet ja niiden luokittelu paikkatietoformaateissa. Pyörätiet on luokiteltu seuraaviin kategoroihin: laatukäytävä, pääreitti, aluereitti, lähireitti. Data on saatavissa...

Lähde: Tampereen pyörätiet

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinaatisto ETRS-GK24 (EPSG:3878)