Aktivitetsflöde - Trafikljusstyrda sensor i Tammerfors