Finnpark Parkeringshallar API (DATEX2)

Reaaliaikainen rajapinta Finnparkin Tampereella sijaitsevien pysäköintihallien tietoihin. Rajapinta pohjautuu Datex2-standardiin mutta toteutettu osittain DATEX2 -laajennoksena.

Keskeinen tietosisältö:

  • Pysäköintihallin sijainti
  • Pysäköintihallin nimi
  • Pysäköintihallin osoite
  • Pysäköintihallin luokiteltu reaaliaikainen tilatieto: "open", "closed", "spacesAvailable", "almostFull", "fullAtEntrance", "full", "statusUnknown", "normalParkingConditionsSuspended" ja "specialParkingConditionsInForce".
  • Pysäköintihallin täyttöasteen luokiteltu trenditieto: "decreasing", "increasing", "stable"

Data och resurser

Mer information

Publicerad 05.06.2015
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Finnpark Parkeringshallar API (DATEX2). The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 2023-12-10 13:19:51.654716 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Öppenhet

(0 out of 5)

comments powered by Disqus