Site logo


Från sammanfattningen av detta dataset

Tammerfors baskarta. Data finns i WMS API som tillhandahåller data i olika format. Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på...

Källa: Tampereen kantakartta

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)