Aineisto pohjautuu vuosina 2011, 2012 ja 2013 Tampereen kaupungin alueella tehtyihin ilmalaserkeilauksiin. Aineistosta muodostettu maastomalli on hybridi jossa laserkeilausaineiston maastopisteet on yhdistetty kantakartan teiden reunaviivoihin ja tästä aineistosta on kolmioitu maastopintamalli. Malliin on päivitetty vuoden 2015 ilmakuva sekä uudet valmistuneet rakennukset kantakaupungin alueella.

Alkuperäinen laserkeilausaineisto on harvennettu arvoilla R 20m, Dz 0.25m.

Laserkeilauksen vuodet alueittain:

 • Keskusta 2011
 • Nekala 2011
 • Sampola 2011
 • Lielahti 2012
 • Lentäväniemi 2012
 • Rahola 2012
 • Pispala 2012
 • Tesoma 2012
 • Atala 2013
 • Hervanta 2013
 • Härmälä 2013
 • Kaukajärvi 2013
 • Koivistokylä 2013
 • Leinola2013
 • Messukylä 2013
 • Pappila 2013
 • Peltolammi 2013
 • Tasanne 2013

Tiedostot ovat ladattavissa erillisen indeksikartan kautta alueittain. Indeksikartta sisältää myös linkityksen aineiston visualisointipalveluun. Versiossa 2.1 aineisto on ladattavissa DWG- ja Virtual Map - formaatissa karttapalvelun kautta. Formaattimuunnoksia ja tekstuureja voi tarvit- taessa pyytää erikseen.

Maastomalli kuvattu kolmioverkkona (3D - face). Rakennukset on kuvattu 3D - objekteina (3D Face). Karttaelementit on kuvattu 2D/3D - objekteina (esim. kasvillisuus, kalusteet, aidat).

Data och resurser

Mer information

Publicerad 06.03.2015
Uppdaterad 13.04.2016
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tammerfors i 3D Model (DWG). The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 11.08.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus