Tampereen kaupunki on tuottanut yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa ensimmäisen version Tampereen kaupungin Unity kaupunkimallista. Mallin ensimmäinen versio on rajattu tulevan ratikan reitille eli sisältää Hervannan, TAYS:n sekä keskustan alueen. Mallissa on mukana ratikan lisäksi myös muita suunnitteilla tai tekeillä olevia hankkeita. Mallia jatkokehitetään ja laajennetaan tulevaisuudessa.

Unity-kaupunkimallissa eri aineistot on muunnettu yhdenmukaiseen muotoon pelimoottoreissa tai visualisointisovelluksissa käytettäviksi. Tämä mahdollistaa pelimoottorien avulla tehtävien sovellusten tai visualisointien kehittämistä rakennetun ympäristön kontekstissa.

Aineistot soveltuvat Unityn lisäksi myös muille pelimoottoreille, jotka lukevat FBX-formaattia. Kaikki data tarjotaan Unitylle valmiiksi koostettuna 1,9Gt Unity -projektina, jonka avulla kehittämisen aloittaminen on helppoa. Aineiston täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää perusteiden ymmärrystä pelimoottorien toiminnasta.

Esimerkkejä Unity -kaupunkimallissa hyödynnetystä raaka-datasta:

  • Tampereen avoimet paikkatietoaineistot, kuten ilmakuvat, pistepilvet, kantakartta ja rakennusten 3D-mallit
  • Tampereen kaavoitushankkeiden suunnitelmamallit
  • Raitiotieallianssin suunnittelutietoja, kuten raitiotien linjaus, pysäkit ja pintamalleja osasta pysäkkejä

Tarjottua aineistoa tulee käyttää vain visualisointiin. Tarkkuustaso ei ole riittävä varsinaisen suunnittelun lähtötiedoiksi.

Malli on luotu Unityn versiolla 2017.3.1f1 mutta on hyödynnettävissä myös uudemmilla Unity -versioilla. Käytännössä avaaminen uudemmilla Unity -versioilla vaatii ohjelmiston tekemän migraation ensimmäisellä avauskerralla.

Data och resurser

Mer information

Administratör Kaupunkimittaus
Publicerad 13.06.2018
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tammerfors Unity 3D City Model. The maintainer of the dataset is Kaupunkimittaus. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 25.09.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus