Site logo


Från sammanfattningen av detta dataset

Trafikljusstyrda apparater i Tammerfors.

Källa: Tampereen liikennevalojen ilmaisimet

Additional Information

Field Value
Format GEOJSON
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)