Site logo

Undersökning av Buller i Tammerfors 2012. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Geographical Coverage
Publicerad 23.12.2014
Uppdaterad 23.12.2014
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Undersökning av Buller i Tammerfors 2012. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 14.11.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus