Site logo

Undersökning av Buller i Tammerfors 2012 - Prognos 2030: Genomsnittlig buller under nattetid (Shapefile)


Från sammanfattningen av detta dataset

Undersökning av Buller i Tammerfors 2012. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är...

Källa: Tampereen meluselvitys 2012

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)