Från sammanfattningen av detta dataset

Stolpar i Tammerfors

Källa: Tampereen pylväät

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)