Site logo

Paikkatieto - Organisationer

3 dataset hittades

  • Tammerfors Detaljplanesammanställningen

    Tammerfors Detaljplanesammanställningen. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem...
  • Tammerfors baskarta

    Tammerfors baskarta. Data finns i WMS API som tillhandahåller data i olika format. Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på...
  • Tammerfors Guidekarta

    Tammerfors Guidekarta. Data finns i WMS API som tillhandahåller data i olika format. Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på...