Site logo

Paikkatieto - Organisationer

1 dataset hittades

  • Tammerfors baskarta

    Tammerfors baskarta. Data finns i WMS API som tillhandahåller data i olika format. Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på...