Site logo

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se sisältää kartalla esitettävän kuvauksen alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteista. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Kaavan on laatinut Pirkanmaan liitto yhteistyössä maakunnan viranomaisten, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 27.3.2017, jonka jälkeen maakuntahallitus määräsi sen tulemaan voimaan 29.5.2017.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 paikkatietoaineisto on Pirkanmaan maakunnan kattava vektorimuotoinen aineisto, joka sisältää piste-, viiva- ja aluemuotoisia kohteita, joiden merkinnät, määräykset ja visualisointi ovat lueteltuna Kaavamerkinnät ja -määräykset -julkaisussa. Aineiston ominaisuustiedot sisältävät myös mm. kaavamerkinnän nimen, kirjainlyhenteen ja kohteen nimen.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 aineistoon sisältyy lisäksi myös seuraavat julkaisut: kaavaselostus, maakuntakaavan vaikutusten arviointi ja liitekartat.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Data and Resources

Additional information

Administrator Pirkanmaan liitto
Administrator's webpage https://www.pirkanmaa.fi/
Source Pirkanmaan liitto
Published 27.03.2017
Updated 27.03.2017
Update frequency
More information
  1. https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/
Geographical coverage
Global ID 865ef277-1d89-4f16-a4fc-20945d1228c7
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Pirkanmaan maakuntakaava 2040. The maintainer of the dataset is Pirkanmaan liitto and the original author is Pirkanmaan liitto. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 04.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(22)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus