Site logo

City of Tampere Procurements - Chart of accounts 2012


Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje kertoo tarkemmin pääkirjatilien käyttötarkoituksesta ja sisällöstä, joka auttaa ostolaskuaineiston tulkinnassa.

Additional Information

Field Value
Format PDF