Site logo

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource


Geometriatyyppinä piste, aineiston sijaintitarkkuus vaihtelee. Leikkipaikan sijaintipiste on suurin piirtein leikkialueen keskellä. Tieto on viety kuvaruutudigitointina ja sijainti on katsottu suunnitelmasta, ilmakuvasta tai kantakartasta ja lisäksi osassa hyödynnetty maastomittauksia. Aineisto on muuttuvaa tietoa, joka päivittyy muutosten tapahtuessa.

Ominaisuustiedot:

 • ID: Leikkipaikan yksilöivä numero.
 • ALUE_NIMI: Viheralue jolla leikkipaikka sijaitsee.
 • OSA_ALUE_NIMI: Jos viheralueella useampi kuin yksi leikkipaikka, leikkipaikat on nimetty ja numeroitu juoksevalla numerolla (esim. jos kolme leikkipaikkaa numerot 1-3). Muutoin arvo: 1EI-NIMEÄ. Nimi ei ole virallinen vaan helpottaa mm. leikkipaikkojen tarkastuksia.
 • ALUE_SIJ: Katu jolta kulku viheralueelle tai kiinteistön osoite.
 • ALUEEN_OSAN_SIJ: Katu jolta kulku leikkipaikalle tai kiinteistön osoite, jonka piha-alueella leikkipaikka sijaitsee.
 • PINTA_ALA: 0 (pistemäinen kohde).
 • KAYTTOLK: Viheralueen käyttöluokka, esim. yleiset viheralueet, kiinteistöjen viheralueet.
 • HOITOLK: Leikkipaikan hoitoluokka. Kuvaa alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidonlaatutasoa. Lisätietoja: Viheralueiden hoitoluokitus.
 • TOIMLK: Viheralueen osan toiminnallinen luokka. Kaikilla arvo: LEIKKIPAIKKA.
 • URAKKA_ALUE: Kaupunki on jaettu kunnossapitoalueisiin. Alue jolla leikkipaikka sijaitsee.
 • KAUPUNGINOSA: Kaupunginosa jossa viheralue suurimmaksi osaksi sijaitsee.
 • TILAAJA: Kunnossapidon tilaaja.
 • KUNNOSSAPITAJA: Kunnossapitäjä.
 • ERITYISKAYTTO: Ei käytössä leikkipaikoilla.
 • KP_KAUSI: Ei käytössä leikkipaikoilla.

Additional Information

Field Value
Format CSV
Coordinate system ETRS-GK24 (EPSG:3878)