Journeys API utdelar kollektivtrafikinformation via REST API. API kombinerar information från GTFS-data och SIRI API. Journeys API innehåller rutter, linjer, resor, stopp och övervakning av fordon.

Mer dokumentation om [ITS Factory Wiki.] (Http://wiki.itsfactory.fi/index.php/Journeys_API)

Data och resurser

Mer information

Publicerad 29.08.2014
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Journeys API. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 22.09.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus