Site logo

Tammerfors Detaljplanesammanställningen - TIFF (TM35)


Från sammanfattningen av detta dataset

Tammerfors Detaljplanesammanställningen. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är...

Källa: Tampereen ajantasa-asemakaava

Additional Information

Field Value
Format TIFF
Koordinatsystem ETRS-TM35FIN