Site logo

Parker och Grönområden i Tammerfors (detaljplanering) - WMS API


Från sammanfattningen av detta dataset

Parker och Grönområden i Tammerfors (detaljplanering). Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd...

Källa: Tampereen asemakaavoitettujen puistojen ja suojaviheralueiden osat

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)