Site logo

Områden skyddade av stadsplaner i Tammerfors - GeoJSON


Från sammanfattningen av detta dataset

Områden skyddade av stadsplaner i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är...

Källa: Tampereen asemakaavojen alueellinen suojelu

Mer information

Fält Värde
Format GEOJSON
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)