Site logo

Byggnader skyddade av stadsplaner i Tammerfors - Shapefile


Från sammanfattningen av detta dataset

Byggnader skyddade av stadsplaner i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är...

Källa: Tampereen asemakaavojen rakennus- ja rakennekohtainen suojelu

Mer information

Fält Värde
Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)