Busshållplats i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Tampereen seudun joukkoliikenne
Publicerad 12.12.2012
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Busshållplats i Tammerfors. The maintainer of the dataset is Tampereen seudun joukkoliikenne. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 18.04.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus