Riskområden för fluorider i Tammerfors

Riskområden för fluorider i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shapefile och CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Data och resurser

Mer information

Published 26.03.2013
Update Frequency
Kategorier
Collections
Taggar
Geographical Coverage
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Riskområden för fluorider i Tammerfors. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 14.07.2024 using the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus