Site logo

Godkänd Stranddetaljplaner Områden i Tammerfors - WFS API


Från sammanfattningen av detta dataset

Godkänd Stranddetaljplaner Områden i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är...

Källa: Tampereen hyväksyttyjen ja vireillä olevien ranta-asemakaavojen aluerajat

Mer information

Fält Värde
Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)