Site logo

Dagcentra för Äldre i Tammerfors - Shapefile


Från sammanfattningen av detta dataset

Dagcentra för Äldre i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24...

Källa: Tampereen ikäihmisten päiväkeskukset

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)