Tammerfors flygfoto 1987. Data finns i WMS API som tillhandahåller data i olika format. Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Geoserver API dokumentation finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Data och resurser

Mer information

Publicerad 23.12.2014
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tammerfors flygfoto 1987. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 29.09.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus