Site logo


Från sammanfattningen av detta dataset

Tammerfors flygfoto 1995. Data finns i WMS API som tillhandahåller data i olika format. Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Geoserver API dokumentation finns på...

Källa: Tampereen ilmakuva 1995

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)