Site logo

Tammerfors flygfoto 2011 (Väst) - WMS API


Från sammanfattningen av detta dataset

Västra Tammerfors flygfoto 2012. Data finns i WMS API som tillhandahåller data i olika format. Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Geoserver API dokumentation finns på...

Källa: Tampereen ilmakuva 2012 (länsi)

Additional Information

Field Value
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)