Site logo

Tammerfors infraröd flygfoto 2011 - PNG


Från sammanfattningen av detta dataset

Tammerfors infraröd flygfoto 2011. Data finns i WMS API som tillhandahåller data i olika format. Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Geoserver API dokumentation finns på...

Källa: Tampereen infrapunailmakuva 2011

Additional Information

Field Value
Format PNG
Koordinatsystem ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)