Site logo


Från sammanfattningen av detta dataset

Lätt Trafikräkning i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24...

Källa: Tampereen jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä

Additional Information

Field Value
Format WFS
Koordinatsystem ETRS-TM35FIN