Från sammanfattningen av detta dataset

Gator i Tammerfors

Källa: Tampereen katuosa

Additional Information

Field Value
Format CSV
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)