Site logo

Barnomsorg och kostnader för Tammerfors stad 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin päivähoidon raportti on vertailu asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailussa selvitetään kunnan järjestämän eli kunnallisen ja kunnan ostaman päivähoidon sekä kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen käyttöä ja kustannuksia vuonna 2011. Edellä mainittujen palvelujen lisäksi päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluihin liittyvät perusopetuslain mukainen esiopetus ja päivähoitolain mukainen leikki- ja muu toiminta eli kunnallinen kerhotoiminta. Raportissa tarkastellaan myös esiopetukseen ja kunnalliseen kerhotoimintaan osallistuneiden määriä sekä avoimen varhaiskasvatustoimen kustannuksia.

Vuonna 2011 Kuusikon kunnissa oli 107 809 päivähoitoikäistä lasta. Päivähoitoikäisten lasten määrä kasvoi jo neljättä vuotta. Päivähoitoikäisistä lapsista reilu puolet on hoidossa kunnallisessa päiväkodissa ja kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten lukumääränsä kasvoi kaikissa Kuusikko-kunnissa. Reilu viidennes päivähoitoikäisistä hoidetaan kotona kotihoidon tuella. Kotihoidontuella hoidettujen lasten lukumäärä ja osuus päivähoitoikäisistä laski edellisvuodesta Turkua lukuun ottamatta kaikissa Kuusikko-kunnissa. Kuusikko-kunnista Turku ja Oulu ovat ottaneet käyttöön lasten päivähoidon palvelusetelin, joka on korvannut yksityisen hoidon tuella järjestetyn yksityisen päiväkotihoidon sekä ostopalvelupäiväkotihoidon.

Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä väheni kaikissa kunnissa edelleen. Ostopalvelupäivähoidossa olevien lasten määrä väheni Espoota lukuun ottamatta kaikissa kunnissa. Yksityisen hoidon tuella hoidettujen lapsien lukumäärä kasvoi pääkaupunkiseudulla, mutta väheni muissa kunnissa. Turussa ja Oulussa asiakkaita siirtyi yksityisen hoidon tuelta palvelusetelijärjestelmän piiriin. Kaikkiaan kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa oli yhteensä 2 494 lasta (3,5 %) enemmän kuin vuoden 2010 lopussa.

Vuonna 2011 Kuusikon kuntien päivähoidon palvelujen kokonaiskustannukset olivat lähes 918 miljoonaa euroa, mikä oli 3,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Kustannukset eivät nousseet aivan yhtä paljon kuin vuonna 2010. Espoossa ja Turussa kustannukset hieman laskivat. Kokonaiskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta eniten Oulussa ja Tampereella. Kuusikon kuntien väliset erot kunnallisen päiväkotihoidon deflatoiduissa kustannuksissa laskennallista lasta kohden ovat tasoittuneet 2000-luvun aikana.

Data och resurser

Mer information

Administratör Päivähoito- ja perusopetus
Publicerad 29.11.2012
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.kuusikkokunnat.fi/
Grupper
Taggar
Områden
Global ID KUUSIKKO2011
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Barnomsorg och kostnader för Tammerfors stad 2011. The maintainer of the dataset is Päivähoito- ja perusopetus. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 07.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(57)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus