Site logo

Tampereen kaupungin päihdehuollon palvelut ja kustannukset vuonna 2011

Tampereen osuus kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon palvelujen ja kustannusten vertailusta vuonna 2011.

Vuoden 2011 tietoja koskevassa raportissa päihdehuollon palveluihin on sisällytetty päihdehuollon avopalvelut mukaan lukien A-klinikat ja nuorisoasemat, korvaushoito, terveysneuvonta sekä muut avohuollon palvelut, asumispalvelut ja laitoshoito. Kokonaissuoritteet ja -kustannukset eivät ole vertailukelpoisia rakenteellisten muutosten ja tiedonkeruun periaatteiden muutosten takia.

Päihdehuollon palveluja käyttävät asiakkaat ovat usein moniongelmaisia henkilöitä. Tämä tekee palvelujen luokittelun vaikeaksi. Suurimmat erot kaupunkien välillä ilmenevät asumispalvelujen määrittelyssä. Kunnissa on suuria eroja myös siinä, minkä asteista yhteistyötä tehdään mielenterveyspalvelujen ja päihdepalvelujen kesken.

Kuusikko-kunnat käyttivät päihdehuollon avohuollon, asumispalvelujen sekä laitoshoidon palveluihin kaikkiaan 103,2 miljoonaa euroa vuonna 2011. Deflatoidut kustannukset kasvoivat 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Tärkein kustannuksiin viime vuosina vaikuttanut tekijä on ollut laitoshoidon tilalle tarjottavien avohoidon ja asumispalvelujen lisääntyminen. Avohoidon asiakkaita oli 4,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja asumispalvelujen asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 5,3 prosenttia. Laitoshoidossa suuntaus on ollut päinvastainen ja asiakkaiden määrä väheni 5,0 prosenttia edellisvuodesta.

Kustannukset olivat avopalveluissa 33,9 miljoonaa euroa, joista A-klinikoilla ja nuorisoasemilla 16,5 miljoonaa euroa. Kustannukset olivat asumispalveluissa 43.6 miljoonaa euroa ja laitoshoidossa 25,8 miljoonaa euroa. Kustannusvertailun kannalta on huomioitava, että Helsingin asumispalveluita on tarkasteltu vuosina 2010 ja 2011 laajan määritelmän mukaan, jolloin laskennalliset kustannukset ovat merkittävästi nousseet aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kaikki tarkasteltavat kustannukset ovat vuoden 2011 osalta nettokustannuksia.

Data och resurser

Mer information

Publicerad 21.12.2012
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tampereen kaupungin päihdehuollon palvelut ja kustannukset vuonna 2011. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 24.05.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(33)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus