Site logo


Från sammanfattningen av detta dataset

Parkeringsområden i Tammerfors Centrum. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är...

Källa: Tampereen keskustan maksulliset pysäköintialueet

Additional Information

Field Value
Format CSV
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)