Site logo

Solenergi Potential i Tammerfors Byggnader - GeoJSON (punkt)


Från sammanfattningen av detta dataset

Solenergi Potential i Tammerfors Byggnader. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är...

Källa: Tampereen rakennusten kattopintojen aurinkoenergian tuotantopotentiaali

Additional Information

Field Value
Format GEOJSON
Koordinatsystem ETRS-TM35FIN