Naturminnesmärken i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Data och resurser

Mer information

Administratör Ympäristönsuojeluyksikkö
Administratörens webbplats https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu.html
Publicerad 23.12.2012
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Naturminnesmärken i Tammerfors. The maintainer of the dataset is Ympäristönsuojeluyksikkö. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 05.10.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

License

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus