Naturminnesmärken i Tammerfors. Data finns i WMS och WFS APIs som tillhandahåller data i olika format (till exempel JSON, GML2, Shape-zip, CSV). Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Ympäristönsuojeluyksikkö
Administratörens webbplats https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu.html
Publicerad 23.12.2012
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Naturminnesmärken i Tammerfors. The maintainer of the dataset is Ympäristönsuojeluyksikkö. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 2023-12-04 22:41:39.948254 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus