Tammerfors Guidekarta. Data finns i WMS API som tillhandahåller data i olika format. Infödd koordinatsystem är ETRS-GK24 (EPSG: 3878). Dokumentation för Geoserver API finns på http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/index.html

Data och resurser

Mer information

Publicerad 15.09.2014
Uppdaterad 01.04.2020
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Tammerfors Guidekarta. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 24.02.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus