Daghem i Tammerfors

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Kasvatus- ja opetuspalvelut
Publicerad 26.09.2013
Uppdateringsfrekvens
Kategorier
Taggar
Områden
License Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Daghem i Tammerfors. The maintainer of the dataset is Kasvatus- ja opetuspalvelut. The dataset has been downloaded from Tampereen kaupungin dataportaali service on 2023-11-29 15:53:55.906328 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus