Site logo


Från sammanfattningen av detta dataset

Idrottsplatser i Tammerfors.

Källa: Tampereen peli- ja palloilukentät

Additional Information

Field Value
Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK24 (EPSG:3878)